( 1345 - 1411 )
( 1926 - 1990 )
:
.
( ) .
ѡ ӡ .
̺ ϡ ɡ (1944).
(1948)
(1953).
(1948) (1954) (1971) 1984 (1984 - 1990).
1973 .
ɡ .
ɡ ɡ .

:
- ɡ ɡ ʻ. - - .

:
- ɡ ɡ ϡ ɡ .
ɡ ɡ . ɡ .

1963 - 1979.
1985 - ( ) 1990.


- ɡ 2003.
  :

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ȿ  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________