( 1308 - 1366 )
( 1890 - 1946 )
:
.
( - ) .
ޡ ɡ ɡ .
1910 - : ȡ 1917 ɡ - -
1925 ɡ ʡ : (1926) - (1928) (1937).
(1933) (1945).
.
: ߡ ϡ ɡ .

:
- : : - ʡ : ˻ - ʡ : ʻ .

:
- : ( ) - - 1930 - 1944 - 1945 ( ) 1949 ( ) 1962 : - - - - - ɡ ɡ .
ǡ ǡ
.

:
1 - : - - 1965.
2 - : - - 1995.
3 - : - - 1969.
4 - : - - 1971.
: - - 1994.
5 - : Ȼ - - 6 22/12/1946.
  :

  1911

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  - ___________________________________

    

  - ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ȡ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ǡ ___________________________________

    

  ǡ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ͡ ǡ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________