( 1310 - 1376 )
( 1892 - 1956 )
:
.
.
.
ɡ ɡ 1914 - - .
ɡ
.
ǡ 1929
1952 .
ѡ 1951 ޡ .
ɡ : .

:
- : ػ - - 1956 : - - - 1960.

:
- : .. Ͽ - - 1936 : - (8 1) - 21/2/1939 : - (14) - 4/4/1939 : - (34) - 22/8/1939 : - (50) - 12/12/1939 : - (62) - 5/3/1940 : (1875 - 1910) -
ɡ : - ߡ ӡ - : - ɻ.
ɡ .
( ) ѡ ϡ ( ) .
- - ( ).

:
1 - : - - 1999.
2 - : - - 198
3 - : ɡ - - 2002.
4 - : : .. - - - 1956.
5 - - 2004.
  :

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  : ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ! ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ! ___________________________________