( 1287 - 1371 )
( 1870 - 1951 )
:
.
( - ) .
.
ɡ ǡ ѡ () ɡ ɡ ޡ (1890).
ɡ ǡ ɡ
(1903) ɡ (1925) (1928) (1930) .
(1913) ѡ ɡ
.

:
- - - - 6 1950 ǻ (336 ) - - 1952 - ỡ ɡ .

:
- ɡ : ( ) - - 1963 - 1946 ɡ ɡ ().
ʡ .
() ɻ . ɡ .
.
ɡ ɡ .

:
1 - .
2 - : - - 1982 .
3 - : - - 1964 .
4 - : - - 1967 .
5 - : - - 1996 .
6 - : - - 1986 .
7 - :
- - - ( ) - 1950 - 1951 - 1952 .
- - - - - 53 - 1984 .
:
1 - () - 1920 .
2 - - - 1951 .
3 - 1955 1958 ( ).
  :

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  Ͽ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  : ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________