( 1312 - 1403 )
( 1894 - 1982 )
:
.
() .
.
ɡ (1909) (1914) .
ɡ (1921) (1946)
.
(300) .
(1926) (1967) .
ɡ .

:
- 仡 : ȿ - - 1982 ʻ - - - 1990 () - ȡ ѻ - ( - 1973).

:
- ( ) - - 1936 ʡ ɡ ɡ ǡ : - - 1915 - ɡ ݻ - ǡ - ݡ ѡ ɡ : ɡ ѡ - - 1982 .
ݡ ɡ ɡ. ʻ ̡
140 . ɡ Ȼ .
ɡ ɡ ڡ .
ȡ .
(1976)
ɡ ȡ (1956).

:
1 - : - - 1990.
2 - - 1936.
3 - - 2003.

4 - :
- : - - - 25 1977.
- : - - - 15 1969.
- : - - - 19 1970.
- : - - 1990.
- ѻ - - 1990.
- : ... - - - 25 1999.
- - - 15 1999.
  :

  :

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  : ǡ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  - - ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ! ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  : ! ___________________________________

    

  ! ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  :

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________