( 1330 - 1418 )
( 1911 - 1997 )
:
.
() .
.
ȡ ɡ (1924) ɡ ڡ .
(1934) (1935) (1943) (1953) .
(1968) (1975) (1981).
ɡ ȡ 1990.
(1936) (1936)
(1937) .
(1946 - 1997).
(1937) (1953) ʡ : - - - -
- - - ɻ.
.
(1956) (1959) (1981 - 1989).
.

:
- ͻ - - 1938 : - 1943 ɻ - 1950 ͻ - - ( ) - 1978 : ѻ.

:
- : : - 1935 ɻ - 1979 - 1990 : - 1974 ߻ - 1986 - - 1988 ɡ
ɻ .
ɡ ɡ
.
ɡ ѡ : () () () ȡ
(1984) (1989).

:
1 - : - : - - 1994.
2 - :
- : - - - 1998.
- : - ( 16) - 2003.
- : - ( ) - 1997.
  :

  :

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ǿ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ǿ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________