( 1286 - 1361 )
( 1869 - 1942 )
:
.
( ) .
.
ɡ ޡ - .
(1895) (1917) (1932).
.

:
- .
ɡ () ޡ ޡ .

:
1 - : - - 1975.
2 - - 68 - 30/4/1942.
  :

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________