( 1280 - 1351 )
( 1863 - 1932 )
:
.
() ().
.
ɡ .
ɡ 1888
: ѻ ɻ 1898 ɡ 1903 ߡ .

:
- .

:
- : ͻ - 1900 () - - 1923 Ȼ ( ) 4 1931.

:
1 - : - - 1990.
2 - : - - 1993.
3 - : - - 1998.
4 - : - 1932.
  :

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________