( 1350 - 1402 )
( 1931 - 1981 )
:
.
( ) .
.
1951 1972 .
.
1958 (1963) ǡ .

:
- : ɻ - - 1954 ѻ ( ) - 1956 ϻ: - 1960.

:
- ݡ : ɻ - - 1968 () - 1969 - 1970 () - 1972 ɻ - 1978.
ɡ ɡ ɡ ɻ ɡ ֡ ʡ .

:
1 - : - - 1991.
2 - : - - 1995.
3 - : - - 1969.
  :

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________


  ǿ !
  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ǿ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________  -

  ǻ