( 1327 - 1391 )
( 1909 - 1971 )
:
.
: .
() .
( ).
ߡ - ( ) - 1923 - 1929 (1931).
ʡ 1938
1945 () 1950
.
( ) ɡ .
: ɡ ʡ ɡ ..

:
- .

:
- : ( ) - 1937 ɻ - 1940 ɻ: ( ) - 1946 俻 ( ) - 1947 ݻ - 1948 - 1948 ɻ - (2) - 1956
1957 - - 1959 : - 1958 - 1960 ӻ - 1963.
ɡ ɡ ɡ ɡ .
: .

:
1 - : - - 1994.
2 - : ʡ .. - - 2002.
3 - : - - 1988.
4 - : - - 1983.
5 - : - - 1972.
6 - :
- : - - 10144 - 18/11/1995.
- : - - 1971.
- - - (99) - 24/9/1971.
- : : - - 1971.
  :

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ǻ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ǻ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ǻ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ǻ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________